Point Pressure Device (PPD)

Point Pressure Devices (PPD) zijn voorzieningen die worden ingezet gedurende de nacht bij patiënten met fibrose. Een PPD geeft over het algemeen geen compressie. Door de structuur van het materiaal wordt fibrotisch weefsel versoepeld en wordt de afvoer van het lymfevocht bevorderd. De inzet van een PPD is alleen zinvol als er overdag een goede compressievoorziening wordt gedragen en als er sprake is van fibrose.

Jovipak been