Overige compressiehulpmiddelen

Soms volstaat het dragen van enkel een elastische kous niet, het oedeem neemt gedurende de nacht toe of er vormt fibrose in uw arm, been of ander deel van uw lichaam. In dat geval zal uw therapeut met u overleggen welk hulpmiddel aanvullend op of in plaats van een elastische kous kan worden ingezet. We onderscheiden de volgende compressiesystemen:

  • ACS (aanpasbaar compressiesysteem, zoals klittenbandzwachtels)
  • PPD (Point Pressure Devices, masserend effect op lymfoedeem)
  • Compressiekleding
  • Compressiethorax bandages
  • Pads (locale druk)
  • Zwachtels

Afhankelijk van uw indicatie en de wijze waarop het hulpmiddel ingezet wordt, kan er aanspraak gemaakt worden op vergoeding vanuit de basisverzekering. Uw therapeut dient de aanvraag van het hulpmiddel duidelijk gemotiveerd en voorzien van een verwijzing bij ons in. Wij zullen de aanvraag beoordelen aan de hand van een richtlijn van uw zorgverzekeraar. Bij een aantal zorgverzekeraars moet er vervolgens een machtiging aangevraagd worden voordat het hulpmiddel aan u geleverd kan worden.