Aanpasbare compressiesystemen

Aanpasbare compressiesystemen (ACS) zijn zwachtels met klittenbandsluiting. Deze kunt u, na instructie van uw therapeut, eenvoudig zelf aanbrengen.
De klittenbandzwachtels worden met name bij lymfoedeem ingezet als blijkt dat:

  • standaard zwachtelen onvoldoende resultaat oplevert;
  • er langdurig gezwachteld moet worden en u dit zelfstandig kunt door middel van een klittenbandzwachtel;
  • er ook tijdens de nacht compressie nodig is;
  • een elastische kous in een hoge drukklasse (3 of 4) onvoldoende volstaat om het oedeem stabiel te houden en er sprake is van sterk wisselend oedeem. Het klittenbandsysteem wordt dan vaak over de elastische kous gedragen.
Ready Wrap