Klachtenprocedure

Klacht indienen

De therapeuten van FysioTek zorgen ervoor dat onze klanten op een professionele manier therapeutisch elastische kousen en andere compressiehulpmiddelen aangemeten en verstrekt krijgen. Het kan helaas voorkomen dat onze dienstverlening niet voldoet aan uw verwachting of dat u om een andere reden ontevreden bent over uw therapeut en/of FysioTek. Vanzelfsprekend vinden wij dit vervelend, maar wij zouden het fijn vinden als u uw klacht met ons wilt delen zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Wie kan een klacht indienen?

  • U kunt als klant/patiënt van FysioTek zelf een klacht indienen.
  • Iemand anders kan ook namens u een klacht indienen. U moet hiervoor wel schriftelijk toestemming hebben gegeven.
  • Ook nabestaanden van een klant/patiënt kunnen een klacht indienen.

Tot wanneer kunt u een klacht indienen?

FysioTek neemt in principe geen klachten in behandeling die gaan over een verstrekking van kousen die al langer dan drie maanden geleden heeft plaatsgevonden. Hiervan wordt afgeweken als de beperking van de termijn door omstandigheden niet redelijk zou zijn, maar dit is aan de beoordeling van de klachtencoördinator van FysioTek.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  • U kunt uw klacht met de betrokken therapeut bespreken. Zo kunt u heel praktisch samen naar een oplossing zoeken of eventuele misverstanden rechtzetten.
  • U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het elektronische formulier op onderaan deze pagina.
  • U kunt een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencoördinator van FysioTek per brief. Dat kan onder vermelding van uw persoonlijke gegevens en de gegevens van de betrokken therapeut.
  • U kunt uw klacht ondertekend opsturen naar:

Klachtenbehandeling FysioTek
Sonsbeekweg 38
6814 BD Arnhem

Wat wordt er met mijn klacht gedaan?

U ontvangt binnen 3 werkdagen na ontvangst een reactie op uw klacht. De klachtencoördinator van FysioTek neemt naar aanleiding van uw klacht contact op met de betrokken therapeut met het verzoek een reactie te geven op uw klacht. Deze reactie wordt beoordeeld door de klachtencoördinator en vervolgens aan u toegestuurd. De klachtencoördinator informeert u tevens naar de mogelijkheden om de klachtenprocedure wel of niet voort te zetten.

Klacht afsluiten of in verdere behandeling laten nemen?

U kunt de klacht afsluiten als u tevreden bent met de reactie op of actie naar aanleiding van uw klacht. Bent u niet tevreden met de reactie of de afhandeling daarvan? Dan kunt u uw klacht door de onafhankelijke klachtencommissie laten behandelen. Hiervoor kunt u terecht bij erisietsmisgegaan.nl. De klachtencommissie beoordeelt uw klacht en doet na contact met u en de therapeut uitspraak over de gegrondheid ervan.
Contactgegevens:
Postbus 3045
3760DA Soest
E-mail: info@erisietsmisgegaan.nl
Tel: 035-2031585

Meer informatie over de klachtenbehandeling

Heeft u nog vragen over de behandeling van een klacht? Neem dan contact op met de klachtencoördinator van FysioTek, 026 – 446 31 75.

Datum van de behandeling waarop de klacht van toepassing is
FysioTek zal uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Voor meer informatie kunt u onze privacy statement raadplegen.