Aanmeten en levering

Onze therapeut ontvangt u in de behandelruimte. Er vindt een intake plaats om te kijken wat uw klachten zijn en waarom de arts therapeutisch elastische kousen heeft voorgeschreven. Neem daarom altijd uw verwijsbrief mee naar de eerste afspraak.
Heeft u al eens eerder kousen gehad dan moet u ervoor zorgen dat u de kousen aanheeft. Zo kan de therapeut ook goed beoordelen hoe de kousen zitten.

Lichamelijk onderzoek

Tijdens de intake vindt er ook lichamelijk onderzoek plaats waarbij de therapeut het aangedane lichaamsdeel bekijkt en voelt. Tevens worden de omtrek- en lengtematen opgenomen. Deze bevindingen in combinatie met de gegevens uit de intake bepalen de keuze voor het type kous.

Onderzoek voet
Therapeut trekt kous aan

Bestellen en aflevering

In overleg met u wordt daarna de kous voor u besteld. U ontvangt ook informatie over de vergoedingen van de therapeutisch elastische kousen en uw eigen risico. Daarnaast maakt de therapeut met u een afleverafspraak.
De kousen zullen binnen 1 tot 2 weken bij de therapeut op de praktijk afgeleverd worden. Bij de afleverafspraak van de kousen geeft de therapeut voorlichting over het zelfstandig aan- en uittrekken van de kous. Indien nodig wordt ook het advies over het gebruik van een aan- en uittrekhulpmiddel besproken.

Controle

Als u de kousen een paar weken draagt wordt geëvalueerd of alles in orde is. Na 12 maanden is de compressie van de kousen vaak afgenomen. Samen met de therapeut wordt gekeken of nieuwe kousen nodig zijn.